.
Welkom bij het online afspraak maken.
Kies het product waarvoor u een afspraak wilt maken. Klik op 'VOLGENDE'.
Kies een locatie. De eerste afspraakmogelijkheid ziet u achter de locatie staan. Klik op de dag om een andere dag te kiezen en klik op de tijd om een andere tijd te kiezen. Klik op 'VOLGENDE'.
Vul uw gegevens in.
Vul bij voorkeur uw e-mail in, u ontvangt een afspraakbevestiging.
Klik op 'VOLGENDE'.
* Verplicht
Controleer uw gegevens en klik op 'BEVESTIGEN' om de afspraak definitief te maken. Wilt u iets wijzigen klik op 'VORIGE'.

Bedankt voor het maken van een afspraak

We zien u op de afspraak.

Maak nieuwe afspraak